Wij geven u graag de gelegenheid om kosteloos met ons kennis te maken en de mogelijkheden voor een onderzoek te bespreken in een oriënterend gesprek. Tijdens het gesprek zal er bekeken worden of er een gerechtvaardigd belang is voor een onderzoek, of onderzoek zinvol is en wat de mogelijkheden zijn. Alle afspraken worden opgenomen in een plan van aanpak. Aan het einde van het onderzoek krijgt u van ons een uitgebreid onderzoeksrapport. Deze onderzoeksbevindingen kunnen als bewijs dienen in een gerechtelijke procedure, uw positie versterken bij eventuele onderhandelingen met een wederpartij of ze kunnen van belang zijn bij het nemen van contractuele beslissingen.