Tag archieven: onschuldpresumptie

Onderzoek naar voorlopige hechtenis en onschuldpresumptie

Onderzoek naar voorlopige hechtenis

In 2012 schreef ik mijn (strafrechtelijke) bachelorscriptie over de voorlopige hechtenis in het licht van de onschuldpresumptie.  Dat beginsel betekent dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig moet worden gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan. Pas na een (onherroepelijke) veroordeling wordt de verdachte een dader. Dit beginsel […]