Privédetective

A FONDO recherchebureau is werkzaam als privédetective voor particulieren. Onderzoek in de privésfeer vereist zorgvuldigheid en luistert nauw. Wij zijn verplicht onze onderzoeken vertrouwelijk uit te voeren en inachtneming met de geldende wet- en regelgeving. Door de jaren heen is er bij politie en justitie veel bezuinigd. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om prioriteiten te stellen in de verschillende soorten zaken. Dat heeft tot gevolg dat veel dossiers of aangiftes niet kunnen worden behandeld. Als particulier recherchebureau voorzien wij in de behoefte waar justitie en politie tekort schieten en kunnen op korte termijn met uw dossier aan de slag.

Ons recherchebureau is niet alleen in te schakelen voor het vergaren van bewijs, maar juist ook voor het feitelijk onderzoeken van bewijs en het analyseren en in kaart brengen van bijvoorbeeld een strafdossier. De onderzoeksbevindingen kunnen ook als bewijs dienen in een gerechtelijke procedure, uw positie versterken bij eventuele onderhandelingen met een wederpartij of ze kunnen van belang zijn bij het nemen van contractuele beslissingen. 

Onderzoeksmethoden

Afhankelijk van het onderzoek kunnen er door ons getuigenverklaringen worden afgenomen, er kan onderzoek worden gedaan op internet of er kunnen observaties plaatsvinden. Bij een dossieronderzoek door A FONDO wordt gebruik gemaakt van speciale data-analyse software om verbanden te leggen en tegenstrijdigheden in kaart te brengen waardoor het onderzoek efficiënt en grondig kan worden verricht.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij bij complexe dossiers of grote onderzoeken nauw samen met andere gespecialiseerde en deskundige (forensische/digitale) recherchebureaus. De uitvoering hiervan gebeurt uitsluitend met gediplomeerde rechercheurs.

Heeft u behoefte aan een rechercheonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Interessante artikelen voor particulieren