Antilliaans Dagblad – Onderzoek Jamaloodin afgesloten 

Van een onzer verslaggeefsters – 28 juli 2019

Willemstad – Het onderzoek ter terechtzitting tegen George Jamaloodin is vrijdag officieel door de rechter afgesloten. Op 16 augustus volgt nu nog het vonnis. Jamaloodin, voormalig minister van Financiën namens de MFK, geldt als verdachte in een drietal zaken, te weten Maximus, Germanium en Passaat. Naast verduistering en valsheid in geschrifte in de zaak Germanium – waar Jamaloodin schuld van heeft bekend – en valsheid in geschrifte in de zaak Passaat, wordt de oud-minister in de zaak Maximus beschuldigd van het medeplegen van de moord op PS-leider Helmin Wiels. In de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) is Jamaloodin als medepleger verantwoordelijk voor de door schutter Elvis Kuwas uitgevoerde moord op Helmin Wiels. Hij heeft volgens het OM namelijk aan Burney ‘Nini’ Fonseca de opdracht gegeven om tegen betaling van een grote som geld het slachtoffer om het leven te laten brengen.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaken op 10, n en 12 juni heeft het OM een gevangenisstraf van dertig jaar geëist tegen Jamaloodin. „Jamaloodin heeft samen met anderen het slachtoffer beroofd van zijn recht op leven. Het recht op leven behoort tot de meest fundamentele rechten, die in onze rechtsorde dienen te worden beschermd. Het handelen van Jamaloodin getuigt van volstrekte minachting van dat recht op leven”, aldus het OM toen tijdens het requisitoir. „De moord op Wiels is de bijl aan de wortel van de democratie. Daarom dient deze moord zwaarder te wegen dan een enkelvoudige moord die dit politieke karakter niet heeft.”

Om de zaak tegen Jamaloodin te onderbouwen, presenteerde het OM verklaringen van verschillende getuigen en werd wederom stilgestaan bij het sms-verkeer tussen Jamaloodin en Fonseca, dat eindigde op de dag voor de moord op Wiels. De verdediging van de oud-minister van Financiën voerde aan dat er een groot gebrek is aan bewijs in de zaak tegen Jamaloodin. Laatstgenoemde liet eerder zelf weten dat de hele zaak berust op een verzameling roddels, gekochte verklaringen en tegenstrijdigheden. Ook Elise Krielen, de privérechercheur die door de verdediging was ingehuurd om het Maximus-dossier te analyseren, liet later weten dat zij alleen ontlastend bewijs heeft gevonden. Volgens haar is het bewijs dat door het OM als belastend wordt aangedragen voornamelijk tegenstrijdig, maar ook vaak feitelijk onjuist en niet onderzocht. De privérechercheur verwijst in dit kader naar de vele getuigenverklaringen waar het onderzoek van het OM tegen Jamaloodin grotendeels op berust. „Het gaat om veel getuigenverklaringen en die worden makkelijk, zonder
steunbewijs aangenomen, zonder dat het eigenlijk feitelijk is onderzocht. Als bijvoorbeeld een getuige verklaart dat hij een ontmoeting heeft gehad op die dag, dat tijdstip en op die locatie, zou je verwachten van de recherche dat wordt onderzocht of er steunbewijs is voor deze verklaring; of er bijvoorbeeld andere getuigen zijn die deze ontmoeting kunnen bevestigen of dat er met ander objectief verifieerbare gegevens kan worden nagegaan of die ontmoeting heeft plaatsgevonden. Dat mis ik in dit onderzoek.” Wat Krielen verder ook mist – en wat voor haar het belangrijkste aspect is – is een financieel spoor in het onderzoek. „Jamaloodin wordt ervan verdacht de financiële opdrachtgever van de moord op Helmin Wiels te zijn geweest, maar er is geen financiële link, geen financieel spoor in het hele onderzoek gevonden.”

Tijdens zijn laatste woord ter terechtzitting liet Jamaloodin zelf weten dat hij geen enkele reden heeft gehad om Wiels dood te wensen, laat staan om hem te vermoorden. Volgens hem is met de beschuldigingen van het OM ‘een ongeneeslijke wond gemaakt in de banden tussen twee families uit Steenrijk’.

Jamaloodin was vrijdag bij het afsluiten van het onderzoek ter terechtzitting – in tegenstelling tot de inhoudelijke behandeling – zelf niet aanwezig. Het is vooralsnog onduidelijk of hij op 16 augustus, bij het uitspreken van het vonnis, wel aanwezig zal zijn in de rechtszaal of het via videoconferencing zal volgen vanuit zijn cel in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire, waar hij wordt vastgehouden.

Originele artikel is hier terug te lezen.