Antilliaans Dagblad – Jamaloodin in beklaagdenbank

Van een onzer verslaggeefsters – 10 juni 2019

Willemstad- Het Gerecht in Eerste Aanleg buigt zich vanaf vandaag drie dagen lang over de zaak Maximus.  waarbij oud-minister George Jamaloodin als hoofdverdachte – de persoon die opdracht zou hebben gegeven voor de moord op PS-politicus Helmin Wiels • terechtstaat.

Bij deze zaak staat de vraag centraal of Jamaloodin die van 2010 tot 2012 namens de MFK minister van Financiën was – in 2012 een ontmoeting heeft gehad met wijlen Luigi Pretu Florentina en Burney ‘Nini’ Fonseca. Bij deze vermeende ontmoeting zou volgens het Openbaar Ministerie de wens om Helmin Wiels te vermoorden door Jamaloodin zijn geuit. De verdediging van Jamaloodin ontkent dat er ooit sprake is geweest van zo’n ontmoeting en vordert de vrijlating van cliënt.

Naast de zaak Maximus geldt Jamaloodin ook als verdachte in twee andere strafrechtelijke onderzoeken, te weten Germanium en Passaat. In het onderzoek Germanium bestaat de verdenking dat Jamaloodin als toenmalige minister van Financiën betrokken is geweest bij het verduisteren van ongeveer 450.000 gulden aan subsidiegelden voor de verbetering van het sportveld Divi Divi in de wijk Steenrijk in de periode 2012-2014.

Het onderzoek Passaat, dat een zijtraject is van het onderzoek Bientu (waarbij onderzoek werd verricht naar belastingontduiking door halfbroer en loterijbaas Robbie dos Santos), houdt verband met strafbare handelingen in het kader van de totstandkoming van de inkeerregeling  bij de Belastingdienst in 2011. Jamaloodin wordt in dit verband verdacht van valsheid in geschrifte. In deze zaak besloot de raadkamer in februari van dit jaar dat hij niet voor valsheid in geschrifte mag worden vervolgd.

Vandaag, morgen en woensdag gaat het echter alleen om de vermeende betrokkenheid van Jamaloodin in de zaak Maximus. De verdediging van Jamaloodin beslaat uit Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en ook Rutsel Martha. Zij hebben eerder meermaals aangevoerd dat Jamaloodin – onder andere wegens een gebrek aan bewijs – integraal moet worden vrijgesproken. Afgelopen week heeft privédetective Elise Krielen ook een onderzoeksrapport naar de rol van Jamaloodin bij het Openbaar Ministerie en de Rechtbank ingediend „Maar liefst 761 pagina’s’, zo schrijft zij. „ Maar daar heb ik dan ook een jaar heel hard voor gewerkt. Nu hopen dat de rechter ook in ziet dat op basis van dit dossier vrijspraak de enige optie is.” Of de oud minister zelf aanwezig zal zijn bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak is vooralsnog onduidelijk. Eerdere regiezittingen volgde hij via videoconference vanuit de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire, waar hij wordt vastgehouden.

Lees hier het originele artikel.