Dossieronderzoek

Een dossieronderzoek door A FONDO biedt een meerwaarde voor advocaten omdat het dossier door ons grondig geanalyseerd en overzichtelijk in kaart gebracht kan worden, belastend bewijs kan feitelijk onderzocht worden en er kan nieuw bewijs vergaard worden. Doordat er analytisch, tactisch en zo nodig technisch naar het dossier wordt gekeken, komen er vaak zaken naar boven die eerder niet waren opgevallen maar die de strafzaak wel een hele andere wending kunnen geven. Ook kan er gedurende een strafzaak geadviseerd worden over bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde dossierstukken en het bepalen van de onderzoekswensen. De onderzoeken van A FONDO worden gedaan door mij, Elise Krielen, een gedreven onderzoeker met een juridische achtergrond én ervaring in de advocatuur, waardoor waarde kan worden toegevoegd aan het onderzoek en de acties voortdurend kunnen worden gespiegeld aan de juridische realiteit. De rapportages en onderzoeksbevindingen kunnen worden gebruikt als schriftelijk (tegen)bewijs in gerechtelijke procedures, om de positie van de cliënt te versterken bij eventuele onderhandelingen met een wederpartij of ze kunnen van belang zijn bij het nemen van contractuele beslissingen. Meer informatie over dossieronderzoek in strafzaken kunt u hier vinden.

Onderzoeksmethoden

A FONDO maakt gebruik van speciale data-analyse software om verbanden te leggen en tegenstrijdigheden in kaart te brengen waardoor het onderzoek efficiënt en grondig kan worden verricht. Ook bijvoorbeeld bank-, telecom- en zendmastgegevens kunnen met deze software analytisch worden onderzocht. Daarnaast kunnen er door ons getuigenverklaringen worden afgenomen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij bij complexe dossiers of grote onderzoeken nauw samen met andere deskundigen (forensisch/digitaal/telecom). 

Het is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een quickscan van het dossier te laten doen om inzicht te krijgen in de onderzoeksmogelijkheden. Er zal dan ook een inschatting worden gemaakt van de kosten.

Heeft u behoefte aan een dossieranalyse of rechercheonderzoek voor de zaak van uw cliënt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.