Dossieronderzoek

Een dossieronderzoek door A FONDO biedt een meerwaarde voor advocaten omdat het dossier door ons op een tactische manier geanalyseerd en in kaart gebracht kan worden, bestaand bewijs kan feitelijk onderzocht worden en/of er kan nieuw bewijs vergaard worden. Doordat er grondig, analytisch, tactisch en zo nodig technisch naar het dossier wordt gekeken, komen er vaak zaken naar boven die eerder niet waren opgevallen maar die de strafzaak wel een hele andere wending kunnen geven. Ook kan er gedurende een strafzaak geadviseerd worden over bijvoorbeeld het opvragen van bepaalde dossierstukken, het bepalen van de onderzoekswensen of het horen van getuigen. De onderzoeken van A FONDO worden gedaan door mij, Elise Krielen, een grondige onderzoeker met een juridische achtergrond én ervaring in de advocatuur, waardoor waarde kan worden toegevoegd aan het rechercheonderzoek en de acties voortdurend kunnen worden gespiegeld aan de juridische realiteit. De rapportages en onderzoeksbevindingen kunnen worden gebruikt als schriftelijk (tegen)bewijs in gerechtelijke procedures, om de positie van de cliënt te versterken bij eventuele onderhandelingen met een wederpartij of ze kunnen van belang zijn bij het nemen van contractuele beslissingen. Meer informatie over een dossieronderzoeken in strafzaken kunt u hier vinden.

Onderzoeksmethoden

A FONDO maakt gebruik van speciale data-analyse software om verbanden te leggen en tegenstrijdigheden in kaart te brengen waardoor het onderzoek efficiënt en grondig kan worden verricht. Ook bijvoorbeeld bankgegevens, telecomgegevens en zendmastgegevens kunnen met deze software analytisch worden onderzocht. Daarnaast kunnen er door ons getuigenverklaringen worden afgenomen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij bij complexe dossiers of grote onderzoeken nauw samen met andere gespecialiseerde en deskundige (forensische/digitale) recherchebureaus. De uitvoering hiervan gebeurt uitsluitend met gediplomeerde rechercheurs. Zij beschikken ook over de verplichte vergunningen en hebben veel ervaring in de recherche- en opsporingsbranche.

Heeft u behoefte aan een dossieranalyse of rechercheonderzoek voor de zaak van uw cliënt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.