Telecomonderzoek in strafzaken

Interne bedrijfsfraude

Telecomgegevens zijn nauwelijks nog weg te denken in de hedendaagse strafzaken. Historische verkeersgegevens in relatie tot geografische locaties worden bijvoorbeeld door politie en openbaar ministerie regelmatig ingezet binnen de bewijsvoering van strafzaken, terwijl deze methode veel onzekerheden bevat en voor exacte plaatsbepaling zeer onnauwkeurig is. Het begint vaak bij een verkeerde interpretatie van netwerkmetingen waardoor onjuiste conclusies worden getrokken.[1] Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan de Deventer Moordzaak waarbij er jaren later door deskundigen is vastgesteld dat het door de verdachte geschetste scenario niet onmogelijk was, terwijl de conclusies van de politie dit wel uitsloten.[2] Voor de verdachte kan het dus zinvol zijn om de telecomgegevens uit het strafdossier grondig te laten analyseren en onderzoeken door een professioneel en onafhankelijk recherchebureau.

WAT KAN A FONDO VOOR U BETEKENEN?

De afgelopen jaren heb ik veel dossieronderzoeken in strafzaken gedaan waarin telecomgegevens een rol speelde en waarbij ik de advocaat en de verdachte naar tevredenheid van dienst heb kunnen zijn. Ik werk samen met telecom- en digitaal deskundigen in de gevallen dat het ook mij te technisch wordt. Een onderzoek door A FONDO kunt u zien als een tegenonderzoek of contra-expertise van het politieonderzoek. Het analyseren en onderzoeken van telecomgegevens kan een onderdeel zijn van een algemeen dossieronderzoek zoals ik dat meestal doe, maar het kan ook een apart onderzoek zijn specifiek gericht op (een deel van) de telecomgegevens. U kunt hierbij denken aan het volgende:

  • Het analyseren van de (historische) verkeers- en locatiegegevens en deze toetsen aan de belastende conclusies uit het dossier of aan andere belastende bewijsmiddelen en eventueel het onderzoeken van een alternatief scenario;
  • Het analyseren van de uitgevoerde netwerkmetingen en het toetsen van de hieraan verbonden conclusies door de politie;
  • Het uitvoeren van netwerkmetingen;
  • Het analyseren van tap- en chatgesprekken waarbij gezocht wordt op ontlastende informatie in relatie tot andere belastende bewijsmiddelen, het onderzoeken van de belastende conclusies van de politie en het in kaart brengen van een alternatief scenario;
  • Het uitlezen en/of analyseren van de telefoon van de verdachte, het zoeken naar ontlastende informatie of het toetsen van de telefoongegevens aan de belastende conclusies van de politie;

QUICKSCAN

Het is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een quickscan van het dossier te laten doen om inzicht te krijgen in de onderzoeksmogelijkheden. Er zal dan ook een inschatting worden gemaakt van de kosten.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel of wilt u de mogelijkheden tot onderzoek bespreken in een gratis intakegesprek? Neem dan contact met me op.

[1] Bree, R.J.P. van, ‘De locatie van een telefoon als bewijsmiddel? Gebruik van historische verkeersgegevens binnen de rechtspraak’, Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht 2015/4.

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuw-bewijs-vergroot-kans-op-heropening-deventer-moordzaak~b2ffcac6/