Wat kunt u als slachtoffer doen indien de politie uw aangifte niet oppakt?

wat kun je als slachtoffer doen als de politie je aangifte niet oppakt?

De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt, zo concluderen Openbaar Ministerie en politie in een vertrouwelijk rapport. Dit komt door het capaciteitsgebrek bij de opsporingsdiensten, de daarmee samenhangende daling van de aangiftebereidheid bij bedrijven en burgers en omdat de politie niet alles verbaliseert en registreert. Burgers zijn gefrustreerd, voelen zich niet gehoord en dreigen het vertrouwen in de rechtshandhaving te verliezen. Ik merk in mijn werk dat met name in de zaken waarbij het bewijs niet voorhanden ligt of  ‘moeilijk’ te verkrijgen is,  er nauwelijks onderzoek wordt gedaan en/of deze zaken al snel aan de kant worden gelegd. Dat is onomstotelijk een zorgwekkende ontwikkeling. Wat kunt u als slachtoffer doen als de politie geen- of (te) weinig onderzoek doet in uw zaak? Dat ga ik u vertellen in dit artikel.

GEREGISTREERDE MISDAAD VERSUS DE WERKELIJKHEID

Maandelijks verschijnen er berichten in de media over het capaciteitstekort bij de politie en de (in)effectiviteit van de nieuwe Nationale Politie. “Capaciteitstekort politie”, “NPB: stop het uitwonen van politiemensen”, “Inzet wijkagenten onder druk door capaciteitstekort politie”, “Den Haag heeft grootste tekort aan agenten: ‘Dit moet niet te lang duren’.”. En ga zo maar door. Uit onderzoek blijkt dat in 2015 de politie 960.000 misdrijven registreerde op basis van aangiftes, terwijl volgens slachtofferenquêtes 34 misdrijven per 100 inwoners worden gepleegd.  Doorrekening van dat aantal naar de totale bevolking ouder dan 15 jaar levert ongeveer 4,5 miljoen misdrijven op. Een kloof van 3,5 miljoen delicten die niet worden geregistreerd! Met 70% van de aangiftes die via internet worden gedaan, gebeurt vervolgens helemaal niets en van de overige aangiftes wordt 57% terzijde geschoven. Meestal vanwege het ontbreken van voldoende aanknopingspunten. Slechts een minderheid van de aangiftes leidt dus tot strafvervolging.  Wijkagente ‘Marit’ kraakt een kritische noot over de nieuwe structuur van de Nationale Politie. “Het schort aan flexibiliteit, aanpassingsvermogen en de wil om te improviseren, vindt ze. Bureaucratie wint het van gezond verstand. En de burger is de klos. Alleen criminaliteit die panklaar ligt en makkelijk te bestrijden is, mogen we oppikken. De ‘haalbare’ zaken. Vergeet ook niet dat wij als politie minder bereikbaar zijn. De wijkbureaus zijn bijna allemaal gesloten en door personeelstekort komen we nauwelijks nog onder de mensen”. De Nederlandse Politiebond zegt zich volledig te herkennen in het verhaal van de wijkagente. Lees hier het volledige artikel.

PARTICULIERE RECHERCHEBUREAUS KUNNEN VOORZIEN IN DE BEHOEFTE WAAR JUSTITIE EN POLITIE TEKORT SCHIETEN

Vanwege bovenstaande ontwikkelingen, verschuiven de bewijsverzameling en opsporingsactiviteiten (noodgedwongen) gedeeltelijk naar de particuliere onderzoeksbranche. Bij het verzamelen van bewijsstukken hebben particuliere recherchebureaus als voordeel dat ze meer vrijheid hebben dan de politie en onafhankelijk zijn van de toestemming van de Officier van Justitie of de Rechter-commissaris bij het toepassen van onderzoeksmethoden. De politie kan pas een strafrechtelijk onderzoek starten als er een redelijk vermoeden van schuld is van een strafbaar feit. Particuliere recherchebureaus zijn niet aan die regel verbonden. Als er een gerechtvaardigd belang is, kunnen zij direct met de zaak aan de slag. A FONDO is gespecialiseerd in het vergaren en analyseren van bewijs in strafrechtelijke zaken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan dossieronderzoek, digitaal onderzoek, het horen van getuigen, observaties uitvoeren of het in kaart brengen van gebeurtenissen. Daarnaast werken wij samen met collega’s die gespecialiseerd zijn in forensisch (digitaal) onderzoek. Wij zijn op de hoogte van alle wetten en regelgeving en mede dankzij de juridische achtergrond van onze rechercheur kunnen wij de waarde van bewijs goed inschatten. Verder zijn wij door het Ministerie van Justitie & Veiligheid erkend en geregistreerd als onafhankelijk recherchebureau waardoor onze onderzoeksresultaten rechtsgeldig zijn en aanleiding kunnen zijn voor de politie om toch een onderzoek te starten en waarbij het later in het strafproces ook als bewijs kan worden gebruikt. Op deze pagina kunt u lezen wat voor soort onderzoeken A FONDO kan doen voor particulieren.

Zit u in een dergelijke situatie en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor een rechercheonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor het lezen van mijn blog en tot de volgende!

***

BRONNEN:

https://www.politieacademie.nl/actueel/Documents/De%20lokale%20betekenis%20van%20basisteams.pdf