#6 | BETAAL JIJ ONTERECHT PARTNERALIMENTATIE?

Heb jij het vermoeden dat je te maken hebt met een leugenachtige ex-partner waardoor jij onterecht partneralimentatie moet betalen? Of denk je dat jij juist partneralimentatie zou moeten ontvangen? En hoe bewijs je dan in een alimentatieprocedure dat je ex-partner bijvoorbeeld opnieuw samenwoont? Of hoe toon je aan dat je ex-partner meer inkomsten heeft dan hij of zij doet voorkomen? Helaas zijn deze vragen aan de orde van de dag bij veel mensen. Zoals beloofd in mijn vorige blog, geef ik in deze blog een uitleg over de bewijsverzameling in alimentatiezaken (bij vermoedens van opnieuw samenwonen en bij het verzwijgen van inkomsten of vermogen). Tot slot geef ik wat bruikbare tips om je daarbij te helpen.

PARTNERALIMENTATIE

Wanneer de ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomen heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien, dan kan er een verplichting tot partneralimentatie ontstaan. De hoogte daarvan wordt vastgesteld aan de hand van behoefte en draagkracht. Er wordt eerst gekeken hoeveel geld er nodig is om in de eigen levensonderhoud te voorzien en daarna wordt bepaald of de ex-partner hiervoor een bijdrage kan leveren. De maximale termijn voor partneralimentatie bedraagt 12 jaar. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er samen geen kinderen? Dan is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Naast het verstrijken van de maximale termijnen, kan een alimentatieverplichting op twee manieren eindigen:

 1. Als de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander ‘als waren zij gehuwd’ (artikel 1:160 BW);
 2. Als de alimentatiegerechtigde eigen inkomsten of vermogen opzettelijk verzwijgt.

Beide situaties zal ik hieronder toelichten.

 1. SAMENLEVEN ‘ALS WAREN ZIJ GEHUWD’

Als eenmaal vast komt te staan dat sprake is van samenleven ‘als waren zij gehuwd’, dan vervalt de alimentatieverplichting definitief en kan deze niet meer herleven. Vanwege dit uitzonderlijke en onherroepelijke karakter van de in die bepaling besloten sanctie worden er in de rechtspraak hoge motiveringseisen gesteld aan de feitelijke vaststelling dat sprake is van samenleven. Al worden rechters hier wel wat soepeler in. Een recent voorbeeld hiervan is deze uitspraak van de rechtbank Limburg. Voor een geslaagd beroep op bovengenoemd wetsartikel zijn in de jurisprudentie de volgende eisen gesteld die bewezen moeten worden.

 • Tussen de samenwonenden bestaat een affectieve relatie. Hiermee wordt een (seksuele) liefdesrelatie bedoeld, dus geen vriendschap.
 • De relatie is van duurzame aard. Een (praktisch) dagelijks samenleven in lotsverbondenheid gedurende een zekere tijd, waardoor dit samenleven overeenkomsten vertoont met een huwelijk. Geen tijdelijke overbrugging dus.family-222764_1280
 • Deze relatie brengt mee dat zij elkaar wederzijds verzorgen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld het zorgen voor elkaars kinderen, naar school of sportverenigingen brengen, elkaar verzorgen bij ziekte etc.
 • Ze moeten met elkaar samenwonen. Er moet worden aangetoond dat zij bij elkaar blijven slapen en bijvoorbeeld samen op vakantie gaan. Daarnaast moet ook vrije tijd met elkaar worden doorgebracht zoals feestjes, etentjes en gezamenlijke (familie)bezoeken.
 • Er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding. Daarbij kan gedacht worden aan huishoudelijke activiteiten, zoals gezamenlijk eten, samen boodschappen doen, koken, de was verzorgen etc. Er moet ook sprake zijn van een vermenging van het vermogen door een bijdrage te leveren in de kosten van de huishouding.
 1. VERZWEGEN VERMOGEN / INKOMSTEN

Uit de wet vloeit voort dat beide partijen bij een boedelscheiding ervoor moeten zorgen dat er openheid van (vermogens)zaken wordt gegeven. Er kan gevorderd worden dat een verdeling aanvangt met een overzicht van alle bezittingen en schulden (boedelbeschrijving). De echtgenoot die opzettelijk (met het oogmerk om de rechten van de andere partij te verminderen)  tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, waardoor de waarde daarvan niet in de verrekening is betrokken, dient de waarde daarvan geheel aan de andere echtgenoot te vergoeden!

Een eenmaal vastgestelde alimentatie kan nadien gewijzigd worden op grond van gewijzigde omstandigheden. In dit geval heeft de alimentatiegerechtigde een meldingsplicht met betrekking tot wijziging van vermogen of inkomsten na euro-870757_1920de echtscheiding. Als er sprake blijkt van het opzettelijk verzwijgen van inkomsten of vermogen door de alimentatiegerechtigde en de tegenpartij kan dit aantonen, dan kunnen daar net zoals bij de boedelscheiding grote financiële gevolgen aan zitten.

Aan het verzwijgen van eigen inkomsten zit een groot risico verbonden. Dat ondervond een vrouw die na haar echtscheiding verzweeg aan haar ex-partner te melden dat zij inkomsten had uit werk. Gevolg: de vrouw moest +/- € 50.000,-  aan te veel ontvangen alimentatie aan haar ex-partner terugbetalen. Lees hier de uitspraak.

HOE VERKRIJG JE HET NODIGE BEWIJS?

Omdat de rechter hoge eisen stelt aan het bewijsmateriaal in bovengenoemde procedures, is het buitengewoon lastig om de juiste bewijzen te verzamelen om aan te kunnen tonen dat sprake is van opnieuw samenwonen of het verzwijgen van inkomsten en vermogen.  Goed nieuws: er zijn mogelijkheden!

De digitalisering en de sociale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de maatschappij. In echtscheiding- en alimentatieprocedures kunnen berichten, foto’s of statusupdates gebruikt worden als bewijs. Een gewijzigde status online-942402_1920van de ex-partner op Facebook in ‘gehuwd’ kan bijvoorbeeld aangevoerd worden ter onderbouwing van de stelling dat de ex-partner is hertrouwd. Denk ook bijvoorbeeld aan foto’s van gezamenlijke vakanties, familiekiekjes of ‘liefdesberichten’. Daarnaast kunnen ook whatsapp-gesprekken of e-mailberichten worden gebruikt als bewijs.

WAT KAN JE ZELF DOEN?

Verzamel en bewaar (en dit geldt eigenlijk in heel veel soorten zaken) alle e-mailberichten, smsjes, whatsapp-gesprekken, papieren en administratie. Maak screenshots van alle social media berichten, foto’s en advertenties waarvan jij denkt dat deze van belang kunnen zijn in de alimentatieprocedure, niet alleen van je ex-partner maar ook bijvoorbeeld reacties van vrienden en kennissen. Ook alle gegevens die je ter ore komen die in jouw voordeel kunnen zijn: noteren met naam, toenaam en datum! Zorg er ook voor dat je alle wachtwoorden (telefoon, e-mailaccounts, social media, belastingdienst etc.) wijzigt, zodat je ex-partner geen mogelijkheid heeft om bewijzen te vernietigen of er op enige manier lucht van krijgt dat jij bezig bent met bewijsverzameling.

WAT KAN IK VOOR JE DOEN?

Het inschakelen van een particulier recherchebureau zoals A FONDO leidt tot een zeer deskundig en gedetailleerd rapport. Ik ga voor je op pad om alle mogelijke informatie en feiten boven tafel te krijgen. Door middel van internetresearch, interviews en observaties kunnen alle stellingen op de juiste manier onderbouwd worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter veel waarde hecht aan dergelijke rapporten. Deze rechercheonderzoeken kunnen te allen tijde uitgevoerd worden en staan niet in de weg aan de werkzaamheden die een advocaat voor je doet in de procedure. Indien wordt vastgesteld dat sprake is van samenwonen of opzettelijk verzwegen vermogen of inkomsten, dan kunnen de gemaakte kosten van een dergelijk onderzoek in sommige gevallen zelfs volledig op de ex-partner worden verhaald.

Tot slot nog twee belangrijke opmerkingen:

 1. Probeer er altijd eerst samen uit te komen;
 2. Als er kinderen in het spel zijn dan staan hun belangen voorop. Een dergelijke procedure mag er niet voor zorgen dat kinderen daar onder lijden.

Vragen over alimentatieprocedures of bewijsverzameling? Neem vrijblijvend contact met mij op.

NIEUWSBRIEF

Wilt u graag maandelijks op de hoogte worden gehouden van de door A FONDO geplaatste blogs, artikelen, nieuwsberichten, tips en informatie over juridische actualiteiten en over het reilen en zeilen van een particulier recherchebureau? Schrijft u zich dan nu in voor onze nieuwsbrief!

BRONNEN

Artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek

Artikel 3:194 Burgerlijk Wetboek

Artikel 1:135 Burgerlijk Wetboek

ECLI:NL:GHDHA:2015:1729

ECLI:NL:HR:2013:1246

ECLI:NL:GHAMS:2015:753

ECLI:NL:HR:2001:ZC3603

ECLI:NL:GHSHE:2008:BD8649

ECLI:NL:GHSHE:2015:993

ECLI:NL:GHDHA:2013:3990

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.